Wednesday, May 29, 2013

Memanusiakan manusia

Sejauhmanakah pendidik masa kini dapat menjalankan peranan untuk memanusiakan manusia.  Banyak faktor perlu diambil kira dalam hal ini terutamanya faktor diri pendidikan dan latar belakang anak didik.  Lazimnya,  pendidik lebih gemar untuk meningkat dalam profesionalisme mereka tanpa memperdulikan kebajikan anak didik.  Namun sejauhmanakah hal ini berlaku di negara kita?

No comments:

Post a Comment